зал Евразийской Юридической Академии имени Д. А. Кунаева, Алматы

 

Контакты
Казахстан, Алматы,
ул. Курмангазы, д. 107
Өмірәлі Әлима Өмірәліқызы